top of page

SZKOLENIA

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się​ ze mną.

JĘZYK PSYCHOLOGII PO ANGIELSKU

Zajęcia mają na celu zwiększenie zakresu słownictwa, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych oraz rozumienia materiałów psychologicznych (teksty oraz wideo) po angielsku.

 

W zależności od zainteresowania, oferowane są różne tematyki tego kursu:

 

Akademicki: nauka języka do pisania prac akademickich (licencjackich, magisterskich) po angielsku, trening rozumienia publikacji i innych tekstów pisanych oraz wideo z dziedziny psychologii, trening prezentacji i wystąpień konferencyjnych.

Psychoterapeutyczny: poszerzanie słownictwa z zakresu psychoterapii, język rozmowy psychoterapeutycznej z pacjentem, trening rozumienia tekstów, filmów z sesjami terapeutycznymi, praca na przypadkach.

 

Ogólny: tematyka wieloobszarowa (wprowadzenie do psychologii) - najważniejsze zagadnienia w psychologii, trening języka mówionego, rozumienia tekstów oraz nagrań.

Kurs jest dostosowany zarówno do nauczania indywidualnego jak i grupowego.

Wymagany poziom języka angielskiego do kursu akademickiego oraz psychoterapeutycznego to B1.

INTERWENCJE PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ - TRENING PSYCHOLOGICZNY*

Warsztat uczy, jak w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę z psychologii pozytywnej w życiu codziennym dla siebie i osób, które takiej pomocy mogą potrzebować, by w naturalny sposób osiągnąć dobrostan i równowagę emocjonalną.

 

Warsztat jest w małej części teoretyczny, w dużej natomiast doświadczeniowy. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu teorii dobrostanu i dobrego życia wg. psychologii pozytywnej oraz doświadczyć interwencji psychologii pozytywnej na samych sobie. 

 

Wymagania: -

Liczba uczestników: 10

Czas trwania: 8 godzin zegarowych

Materiały zapewnia prowadzący.

*OBECNIE KURS JEST OFEROWANY W WIELKOPOLSKIM CENTRUM SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNYCH

TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE I RELAKSACYJNE

Uczestnicy zapoznają się z technikami relaksacyjnymi i wyobrażeniowymi, ich działaniem teoretycznym i praktycznym, opartym na badaniach naukowych z psychologii i psychoterapii, które z łatwością można zastosować do codziennej praktyki własnej lub praktyki z klientami, aby poprawić swoją kondycję psychofizyczną i zmniejszyć skutki stresu poprzez jego redukcję.


Wymagania: -

Liczba uczestników: 10

Czas trwania: cyklicznie 6 spotkań po 1.5h lub 6 godzinne szkolenie

Materiały zapewnia prowadzący.

PERMA - MODEL SZCZĘŚCIA ZASTOSOWANY W PRAKTYCE*

Jak wykorzystać pozytywne i oparte na własnych siłach podejście do poprawy samopoczucia i radości z codziennie wykonywanych czynności? Teoria PERMA Martina Seligmana stanowi teoretyczną podstawę tego warsztatu. Teoria PERMA oferuje owocny sposób łączenia wiedzy naukowej, teoretycznej z wiedzą na temat tego jak doświadczać większej ilości pozytywnych emocji, które są podstawą dobrostanu.

 

Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób stosować PERMA aby odnosić wyniki i sukcesy w pracy, domu, w hobby, aby budować pozytywną postawę i stymulować pozytywny rozwój. 

Wymagania: -

Liczba uczestników: 10

Czas trwania: 6 godzin

Materiały zapewnia prowadzący.

*OBECNIE KURS JEST OFEROWANY W WIELKOPOLSKIM CENTRUM SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNYCH

O SZTUCE MOTYWACJI SIEBIE I INNYCH

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują porcję wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu

motywacji ludzi, motywacji jako nauki psychologicznej, a także zakresu stawiania oczekiwań i celów. Uczestnicy poznają także praktyczne techniki motywacji - nie tylko samych siebie, ale również swoich bliskich czy klientów.


Rozpoznawanie swoich potrzeb oraz potrzeb innych osób jest także nieodłącznym elementem pracy w obszarze motywacji, czego będzie można się nauczyć podczas wspólnych ćwiczeń praktycznych.


Wymagania: -

Liczba uczestników: 15

Czas trwania: 6 godzin

Materiały zapewnia prowadzący.

KONTAKT I RELACJA Z KLIENTEM*

(Pierwsze) spotkanie z klientem potrzebującym pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej jest bardzo ważnym momentem dla obydwu stron. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak takie spotkanie może wyglądać, na co zwrócić uwagę w kontakcie werbalnym i niewerbalnym z drugą osobą. Omówione zostaną kwestie przygotowania do takiego spotkania oraz tego jak je przeprowadzić. 

 

Wymagania: ukończone lub w trakcie studiów z psychologii, pedagogiki, coachingu lub dziedzin pokrewnych, osoby w kontakcie lub pracujące z klientem/pacjentem

Liczba uczestników: 10

Czas trwania: 8 godzin

Materiały zapewnia prowadzący.

*OBECNIE KURS JEST OFEROWANY W WIELKOPOLSKIM CENTRUM SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNYCH

WYPALENIE W ZAWODZIE PSYCHOLOGA*

W trakcie kursu/szkolenia będzie można dowiedzieć się czym jest wypalenie zawodowe oraz poznać jego profilaktykę. Uczestnicy nauczą się także jak rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego u siebie oraz innych osób. 

 

Wymagania: -

Liczba uczestników: 15

Czas trwania: 4 godziny

Materiały zapewnia prowadzący.

*OBECNIE KURS JEST OFEROWANY W WIELKOPOLSKIM CENTRUM SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNYCH

bottom of page